POŻYCZKA GOTÓWKOWA

POŻYCZKA GOTÓWKOWA

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH

Informacje ogólne

 • pożyczki gotówkowe dostępne są dla osób fizycznych, posiadających stałe, wiarygodne i udokumentowane przychody oraz stałe zameldowanie
 • oprocentowanie pożyczki jest uzależnione indywidualnie od oceny zdolności klienta
 • prowizja nawet już od 0%
 • spłata pożyczki wraz z odsetkami następuje w stałych płatnościach, w okresach miesięcznych, licząc od dnia wypłaty
 • minimalny wiek Pożyczkobiorcy – 18 lat
 • maksymalny wiek Pożyczkobiorcy w chwili złożenia wniosku o pożyczkę – 75 lat
 • pożyczka wypłacana przelewem bankowym na konto wnioskodawcy lub czekiem GIRO w dowolnej placówce pocztowej obsługującej czeki GIRO

Ogólne warunki udzielania pożyczek dla pożyczkobiorcy

 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • umowa o pracę, renta, emerytura
 • w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony wymagany jest przynajmniej 3-miesięczny okres zatrudnienia w obecnym zakładzie pracy (w chwili zaciągnięcia pożyczki umowa o pracę musi być ważna jeszcze przez co najmniej trzy miesiące),
 • w pozostałych przypadkach (umowy o pracę na czas nieokreślony) zatrudnienie minimum 3 miesiące w obecnym zakładzie pracy lub udokumentowana ciągłość zatrudnienia,
 • minimalny dochód netto osób ubiegających się o pożyczkę wynosi 800,00 zł

Czynniki dyskwalifikujące uzyskanie pożyczki i wykluczające poręczyciela:
 • nieprzyznanie się do zadłużenia w innych bankach,
 • obciążenie wynagrodzenia (np.: komornik),
 • negatywna opinia o pożyczkobiorcy lub poręczycielu,
 • występowanie w bazach danych nierzetelnych klientów.


Minimalna kwota pożyczki 100 zł – maksymalna kwota pożyczki 50 000 zł

Okresy spłaty

 • indywidualny według oceny pożyczkodawcy w przedziale
 • od 6 miesięcy do 84 miesięcy

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prezentowaną przez nas ofertą prosimy wypełnić formularz kontaktowy, a nasz konsultant skontaktuje się Państwem o dogodnej porze.

Dokument PDF ( zaświadczenie o dochodach )

JEDEN PARTNER – WIELE MOŻLIWOŚCI